ielāde...

Lv
Ru
En
+371 26 25 25 39
Pasūtīt atzvanu

 

Informācija par kārtību, kādā personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināta iespēja saņemt Zobārstniecības klīnikā Concordia sniegtos pakalpojumus

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” noteikta šāda kārtība veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem:

 

1.Zobārstniecības klīnikā Concordia ir nodrošināta iespēja personām ar funkcionālajiem traucējumiem saņemt visus sniegtos zobārstniecības pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām.

2. Papildus informācija saņemama, sazinoties pa tālruņa numuru +371 26252539.

3. Lai nokļūtu Zobārstniecības klīnikas Concordia telpās, persona ar funkcionāliem traucējumiem iepriekš sazinās pa tālruņa numuru +371 26252539, informējot  par ierašanās laiku un nepieciešamību izmantot mobilo pandusu.

4. Ja Zobārstniecības klīnikas pacientam vai apmeklētājam nepieciešams papildus atbalsts, lai iekļūtu ārstniecības iestādē un/vai nokļūtu konkrētā veselības aprūpes kabinetā, atbalstu ir iespējams saņemt:   

4.1. iepriekš zvanot uz tālruņa numuru +371 26252539;

4.2. nospiežot izsaukuma pogu ar apzīmējumu  pie galvenās ieejas durvīm  Lāčplēša iela 27/2 (laikā no pulksten 9:00 līdz 18:00);

4.3. vēršoties pēc atbalsta pie ikviena Zobārstniecības klīnikas Concordia darbinieka.

 

 

5. Zobārstniecības klīnikas Concordia darbinieki, sniedzot pakalpojumus pacientiem – personām ar funkcionālajiem traucējumiem, papildus ievēro šādus nosacījumus:


5.1. Ikviens darbinieks savu iespēju robežās sniedz atbalstu personai ar funkcionālajiem traucējumiem;

5.2. Saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti;

5.3. Personām ar redzes traucējumiem ir tiesības  uzturēties speciāli apmācīta suņa pavadoņa klātbūtnē. Nepieciešamības gadījumā darbinieki papildus nodrošina personas pavadīšanu.
5.4. Personām ar garīga rakstura traucējumiem, informācija par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināta, viņām saprotamā veidā.

6. Ir pieejama tualetes telpa personām ar funkcionālajiem traucējumiem

7. Informācija par kārtību, kādā Zobārstniecības klīnika Concordia nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt zobārstniecības pakalpojumus, ir pieejama tīmekļa vietnē www.concordiaclinic.lv